Jezgro isparivača

Isparavanje je fizički proces pretvaranja tekućine u plinovito stanje.Uopšteno govoreći, isparivač je objekt koji pretvara tečnu supstancu u gasovito stanje.U industriji postoji veliki broj isparivača, među kojima su i isparivači koji se koriste u rashladnim sistemima.Isparivač je vrlo važan dio četiri glavna dijela hlađenja.Niskotemperaturna kondenzovana tečnost prolazi kroz isparivač, razmenjuje toplotu sa spoljnim vazduhom, isparava i apsorbuje toplotu i postiže efekat hlađenja.Isparivač se uglavnom sastoji od dva dijela, komore za grijanje i komore za isparavanje.Komora za grijanje obezbjeđuje toplotu potrebnu za isparavanje tečnosti kako bi se podstaklo ključanje i isparavanje tečnosti;komora za isparavanje potpuno razdvaja plinovitu i tečnu fazu.