Sažetak održavanja auto AC i uobičajenih kvarova i analiza slučaja automobilske klima uređaja 18

Neuspeh u proceni pritiska

Ako manometar visokog pritiska pokazuje normalan pritisak, a manometar visokog pritiska, to znači da jeauto ac isparivačregulator pritiska, premosni ventil vrućeg gasa i usisni prigušni ventil su neispravni ili podešeni;

Ako je temperatura izlaznog zraka visoka, a mjerač tlaka pokazuje normalnu ili visoku, a niski tlak lagano raste,ekspanzioni ventilfilter je blokiran;

Ako manometar visokog pritiska pokazuje iznad normalnog pritiska, manometar niskog pritiska pokazuje ispod normalnog, a sušač prijemnika i vodovi su zamrznuti, ekran sušača prijemnika je začepljen.

Ako merač visokog pritiska pokazuje iznad normalnog pritiska, možda postoji višak vlage u sistemu.Ako se u prozoru za gledanje nađu mjehurići zraka, zrak je u sistemu.

Podešavanje ekspanzionog ventila

Kada je otvaranjeekspanzioni ventilje velika ili mala, može se podesiti.Veliki otvor znači da je nizak pritisak malo visok, a visoki pritisak nizak, ali nije očigledan, a efekat hlađenja nije dobar.Ako je otvor mali, visoki pritisak je visok, a nizak pritisak (najočiglednije povećanje ulja).Površina cevovoda se takođe lako zamrzava.... Na strani ekspanzionog ventila je rupa koja se može podesiti alatom.[Zategnite] prema unutra znači smanjivanje, i obrnuto.

auto expansion valve

 


Vrijeme objave: Feb-07-2022